Teenused


Sise- ja välisgaasivarustuse projekteerimine

Kasutades AutoCAD tarkvara, teostame kõik gaasivõrkudega seonduvad projekteerimistööd.

Sise-ja välisgaasitorustike ehitus

Ehitame erinevate hoonete ja eramute kütmiseks ning sooja veega varustamiseks möeldud süsteeme.

Katlamajade ehitus

Meie spetsialistid teostavad katlamajade ehitust ning kvalifitseeritud gaasiseadmete paigaldust koos hilisema teenindusega.

Tööstushoonete küttesüsteemide ehitus

Meie spetsialistid teostavad kvalifitseeritud küttesüsteemide paigalduse tööstushoonetes.

Hooldusteenus

Õigel ajal teostatud gaasiseadmete hooldus pikendab süsteemi eluiga märgatavalt ning kindlustab ka püsiva turvatunde.